ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ «Ψωνίστε μισθοφόρους», συμφέρουν...

Μισθοφόρος της περιβόητης «Blackwater» στη Βαγδάτη. Τα ιμπεριαλιστικά σχέδια της ΕΕ χρειάζονται και τα ανάλογα «μπουμπούκια» που θα τα υλοποιήσουν
Την επιδίωξη για διευρυμένο ρόλο στις «ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες», στις στρατιωτικές και μη δράσεις και αποστολές κρατών - μελών και ΕΕ, αναγνώρισε με Εκθεσή του το Ευρωκοινοβούλιο, η οποία υπερψηφίστηκε πρόσφατα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο.
Πρόκειται για μια ακόμα επικίνδυνη Εκθεση, σαφώς ενταγμένη στο πλαίσιο παραπέρα στρατιωτικοποίησης της ΕΕ, που στρώνει και νομικά το έδαφος ώστε τα μισθοφορικά αυτά σώματα να αποτελέσουν άλλο ένα όπλο στα χέρια των μονοπωλίων για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τους σε τρίτες χώρες, αλλά και που μπορεί να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγμή με στόχο να καταπνίξει τη φωνή του εργατικού - λαϊκού κινήματος.
Χρήση σε όλο το εύρος...
Η Εκθεση του Ευρωκοινοβουλίου εκθειάζει τον βρώμικο ρόλο που παίζουν οι μισθοφορικές στρατιωτικές εταιρείες, που όπως σημειώνει αξιοποιούνται ήδη ευρέως σε μια σειρά περιπτώσεις από την ιμπεριαλιστική ένωση και τα κράτη - μέλη της, «συμπληρωματικά» προς τα σώματα καταστολής, αλλά και παρέχοντας μια σειρά από άλλες υπηρεσίες.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται από τις ΙΕΑ (Ιδιωτικές Εταιρείες Ασφαλείας) είναι εξαιρετικά ευρύ, και ποικίλει από υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης μέχρι στήριξη σε πραγματικές μάχες», ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο ότι οι μισθοφορικές αυτές εταιρείες «έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο για μη στρατιωτικές όσο και για στρατιωτικές αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας (σ.σ. η περιλάλητη ΚΠΑΑ της ΕΕ), για τη φρούρηση αντιπροσωπειών της ΕΕ, για την κατασκευή στρατοπέδων, για την παροχή εκπαίδευσης, για αερομεταφορές και για τη στήριξη δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας».
Ταυτόχρονα, η Εκθεση επισημαίνει τη χρήση τους και εντός συνόρων, όπου υποκαθιστούν λειτουργίες του κρατικού μηχανισμού και «παρέχουν επίσης ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στο εσωτερικό των κρατών - μελών, όπως διαχείριση φυλακών και παροχή φρουρών για περιπολίες σε εγκαταστάσεις υποδομών».
Στο μεταξύ, ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο ότι «οι ΙΕΑ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην καταπολέμηση της πειρατείας και στη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας, (...) στην άμυνα στον κυβερνοχώρο, στην έρευνα και την ανάπτυξη μέσων ασφαλείας, στις μεικτές αποστολές επιτήρησης και στην κατάρτιση σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και υπό την εποπτεία αυτών».
Βλέπουν «πλεονεκτήματα» για βρωμοδουλειές
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Εκθεση του Ευρωκοινοβουλίου «στοιχειοθετεί» επίμονα τα «πλεονεκτήματα» για τη «χρήση ΙΕΑ για τη στήριξη των στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό» και όχι μόνο. Καταγράφουμε εδώ ορισμένα από αυτά, όπως εμφανίζονται στην έκθεση:
ü  «Οι ΙΕΑ διαδραματίζουν σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους κρατικούς στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς οργανισμούς, μέσω της κάλυψης των ελλείψεων ικανοτήτων που δημιουργούνται από την αυξανόμενη ζήτηση για χρήση δυνάμεων στο εξωτερικό, ενώ, επίσης περιστασιακά, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, παρέχουν δυνατότητες ταχείας κινητοποίησης». Κανονικό «σούπερ μάρκετ» μακελάρηδων και «δυνατοτήτων» για τους ιμπεριαλιστές, όπου επιτάσσουν τα συμφέροντα τους.
ü  «Η εξωτερική ανάθεση στρατιωτικών δραστηριοτήτων, που στο παρελθόν αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιείται μεταξύ άλλων για την παροχή οικονομικά αποδοτικότερων υπηρεσιών (...) στο πλαίσιο του αυξανόμενου αριθμού πολυμερών αποστολών στο εξωτερικό και των συρρικνούμενων προϋπολογισμών, που είναι το αποτέλεσμα της απροθυμίας των φορέων λήψης αποφάσεων να δεσμεύσουν τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους». Το «νοίκιασμα» δηλαδή μισθοφόρων, ανάλογα και με τις ανάγκες, έρχεται πιο οικονομικά...
ü  «Οι ΙΕΑ έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας για την αποφυγή περιορισμών όσον αφορά τη χρήση στρατευμάτων, ιδίως για την αντιμετώπιση της πιθανής έλλειψης στήριξης του κοινού όσον αφορά τη χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων». Οι μισθοφόροι δηλαδή κάνουν τη «βρωμοδουλειά» εκεί που υπάρχουν λαϊκές αντιδράσεις ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις!
ü  «Σε σύγκριση με τα εθνικά στρατεύματα, οι ΙΕΑ - και δη οι εγκατεστημένες στις χώρες υποδοχής - μπορούν να παρέχουν πολύτιμη τοπική γνώση (...) παρόλο που πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπονομεύεται η ποιότητα». Η στρατολόγηση δηλαδή ντόπιων μακελάρηδων που ξέρουν το «πεδίο» εξασφαλίζει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα!
Ολα τα παραπάνω μάλιστα ντύνονται προκλητικά και μ' ένα μανδύα σχεδόν... λαϊκής απαίτησης, αφού το Ευρωκοινοβούλιο στην εισαγωγή του κειμένου λέει πως παίρνει υπόψη του ότι «οι δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν πως οι πολίτες της ΕΕ θέλουν η ΕΕ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας»!
Ζητάνε «ευνοϊκότερο» νομοθετικό πλαίσιο
Μέσα σ' ένα τέτοιο πλαίσιο, το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει η ΕΕ να ακολουθήσει «το παράδειγμα του ΝΑΤΟ, συνάπτοντας συμβάσεις μόνο με τις ΙΕΑ που εδρεύουν στα κράτη - μέλη της ΕΕ» και επιπρόσθετα, «συνιστά στην Επιτροπή να προβεί στην κατάρτιση Πράσινης Βίβλου με στόχο τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ασφαλείας σε μια ευρεία διαβούλευση και συζήτηση σχετικά με τις διαδικασίες για τον εντοπισμό ευκαιριών για αποτελεσματικότερη άμεση συνεργασία και τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων δέσμευσης και βέλτιστων πρακτικών».
Να διαμορφώσει δηλαδή ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη γενίκευση της χρήσης των «υπηρεσιών» των μισθοφόρων αφού σε άλλα σημείο «προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό μοντέλο, το οποίο θα συμβάλει στην εξομάλυνση των νομοθετικών διαφορών μεταξύ κρατών - μελών μέσω μιας Οδηγίας», και κατ' απαίτηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου «θα ενσωματώσει μια συγκεκριμένη ναυτιλιακή πτυχή, λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού(IMO)».
«Μπόχα» και απάτες...
Αξίζει τέλος να σημειωθεί και μια ακόμη πλευρά. Η «μπόχα» που αναδίνεται και ο βρώμικος ρόλος που παίζουν οι μισθοφορικές εταιρείες υπηρετώντας τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα όπου γης, ρόλος βέβαια που έχει αποκαλυφτεί ήδη σε πάμπολλες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, από το Ιράκ έως τη Συρία και από την Αφρική έως τη ΝΑ Ασία, και που δεν κρύβεται. Χαρακτηριστικό είναι πως στην έκθεση «λαμβάνεται υπόψη», όπως λέγεται, πως «οι ΙΕΑ έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε περιστατικά που οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών», ότι «η χρήση ένοπλων ΙΕΑ δημιούργησε ιδιαίτερες προκλήσεις για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και κατέληξε σε πολυάριθμα επεισόδιαπου οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και σε διπλωματικές συγκρούσεις», καθώς και ότι «η χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν τοπικές ΙΕΑ σε ευάλωτες χώρες και σε επιρρεπείς σε κρίσεις περιφέρειες μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αν η χρήση αυτή ενισχύει ορισμένους τοπικούς ένοπλους παράγοντες που θα μπορούσαν να καταστούν μέρος της σύγκρουσης», όπως λέγεται ο εξοπλισμός, χρηματοδότηση και στελέχωση κάθε λογής «τρομοκρατικών» ομάδων που σπέρνουν παντού οι ιμπεριαλιστές.
Απέναντι σε όλα αυτά, οι υποτιθέμενες ασφαλιστικές δικλίδες είναι σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο τα «σχετικά διεθνή νομικά κείμενα», ο «διάλογος» και η «εποπτεία», οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ, και οι «διαβεβαιώσεις» ότι «η ασφάλεια και η άμυνα θα πρέπει πρωτίστως (σ.σ. άρα όχι μόνο) να παρέχονται από τις δημόσιες αρχές», αλλά και ότι οι μισθοφόροι «μπορούν να αποτελέσουν μόνο συμπλήρωμα, χωρίς να διαθέτουν καμία εξουσία επί των στρατηγικών αποφάσεων». Αλλωστε, αυτοί θα είναι απλά το «βαρύ» και «βρώμικο» χέρι για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων...
Τεράστια «μπίζνα», με πλοκάμια παντού...
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην Εκθεση, η «ΙΕΑ μπορεί να οριστεί ως μια εταιρική οντότητα που παρέχει έναντι αμοιβής στρατιωτικές υπηρεσίες και/ή υπηρεσίες ασφάλειας με φυσικά πρόσωπα και/ή νομικές οντότητες».
Ο δολοφονικός ρόλος τους παρουσιάζεται ως μια ακόμα «υπηρεσία», αφού όπως αναφέρεται «οι στρατιωτικές υπηρεσίες μπορούν, εν προκειμένω, να οριστούν ως εξειδικευμένες υπηρεσίες που συνδέονται με στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού σχεδιασμού, των πληροφοριών, της έρευνας, της χερσαίας, θαλάσσιας ή εναέριας αναγνώρισης, των πάσης φύσεως πτητικών επιχειρήσεων, επανδρωμένων ή μη επανδρωμένων, της δορυφορικής επιτήρησης και συγκέντρωσης πληροφοριών, της πάσης φύσεως μεταφοράς γνώσεων με στρατιωτικές εφαρμογές, της παροχής υλικής και τεχνικής υποστήριξης στις Ενοπλες Δυνάμεις και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων».
Επίσης αναφέρεται ότι «οι υπηρεσίες ασφάλειας μπορούν να οριστούν ως ένοπλη φρούρηση ή προστασία κτιρίων, εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας και ανθρώπων, πάσης φύσεως μεταφορά γνώσεων με εφαρμογές στον τομέα της ασφάλειας και της αστυνόμευσης, ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων ασφαλείας των πληροφοριών και λοιπές συναφείς δραστηριότητες».
Κάτω από την «ομπρέλα» αυτών των γενικών ορισμών, ξεδιπλώνεται και μια τεράστια «μπίζνα» για μονοπώλια και επιχειρηματικούς ομίλους. Τα στοιχεία που καταγράφει η Εκθεση είναι πέρα για πέρα αποκαλυπτικά: Σε τέτοιες εταιρείες, μόνο το 2013 και μόνο για την Ευρώπη απασχολήθηκαν περισσότεροι από «1,5 εκατομμύριο ιδιωτικοί ανάδοχοι σε περίπου 40.000 ΙΕΑ». «Οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται συνεχώς» σημειώνει η Εκθεση, προσθέτοντας πως «ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών κατά το ίδιο έτος ανήλθε σε περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ». Η δε παγκόσμια αξία του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας το 2016 εκτιμήθηκε έως και 200 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ!
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Οπλο στα χέρια των μονοπωλίων που μπορεί να αξιοποιηθεί ενάντια στο εργατικό κίνημα
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, σε δήλωσή της σχετικά με την εν λόγω έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, αναφέρει τα ακόλουθα:
«Το ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση που αναγνωρίζει προκλητικά τις "ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας", μεταξύ άλλων και των "ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών", εκθειάζει το "συμπληρωματικό ρόλο" τους στις στρατιωτικές και μη δράσεις και αποστολές κρατών - μελών και ΕΕ εντός της ΚΠΑΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο στρατιωτικοποίησης της ΕΕ. Με πρόσχημα τις "οικονομικά αποδοτικότερες υπηρεσίες", οι "ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας" αναλαμβάνουν δράση όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε τρίτες χώρες, ενώ γίνονται συστάσεις για να ακολουθηθεί "το παράδειγμα του ΝΑΤΟ" και να προτιμώνται αυτές που εδρεύουν στην ΕΕ.
Οι φιλοδοξίες της ΕΕ στην επικίνδυνη για τους λαούς έκθεση σχετικά με την "ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού ρυθμιστικού μοντέλου" για τις "ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας" συνοδεύονται από τις γνωστές υποκριτικές διακηρύξεις για "διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου", "κωδίκων δεοντολογίας", "κατάρτισης καταλόγου αναγνωρισμένων ΙΕΑ", "θέσπισης κανονιστικού πλαισίου".

Στην πραγματικότητα, τα μισθοφορικά αυτά σώματα δεν είναι παρά ένα ακόμη όπλο στα χέρια των μονοπωλίων για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τους σε τρίτες χώρες, με τις ευλογίες της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων, που μπορεί να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγμή με στόχο να καταπνίξει τη φωνή του εργατικού - λαϊκού κινήματος που παλεύει για την ικανοποίηση των συμφερόντων του ενάντια στα μονοπώλια και την εξουσία τους».
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

[blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget